сряда, 21 януари 2015 г.

За началото и 3 години след това


Началото беше плахо и не уверено, крачките малки, колебливи. На моменти подтичвах, после спирах за почивка и отново тръгвах под Слънцето. Срещах се с нови хора. Усмихвах се когато ме поздравяваха :) Понякога радостта ми избухваше по детски, друг път черпех мъдрост и смирение.